В кабинета се извършват следните медицински дейности
 • Общ медицински преглед - консултация по повод заболяване
 • Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето от 0 до 18 годишна възраст. Качеството на педиатричната помощ в амбулаторията за извънболнична специализирана медицинска помощ се осигурява чрез своевременна профилактика, ефикасна и ефективна диагностично - лечебна дейност, наблюдение и диспансеризация
 • Профилактичен преглед за постъпване в детско заведение, училище, спортни мероприятия, детски лагер, зелено ущилище
 • Измерване на антропометрични показатели - ръст, тегло, обиколки на тяло
 • Снемане на неврологичен статус
 • Измерване на артериално налягане
 • Функционално изследване на дишането - спирометрия
 • Проследяване състоянието на деца с бронхиална астма
 • Пулсоксиметрия
 • ЕКГ - запис с разчитане
 • Термометрия
 • Отоскопия
 • Подкожна инжекция
 • Мускулна инжекция
 • Венозна инжекция
 • Включване на венозна система
 • Взимане на носен, гърлен, ушен, очен и други секрети за микробиологично изследване и антибиограма
 • Поставяне на назогастрална сонда. Ректално туширане. Клизма на дете

Кабинета има договор с НЗОК работи с талон №3 код 17 и издава
 • Медицински направления за консултация талон №3
 • Медицински направления за Високоспециализирани дейности талон 3А
 • Направление за медикодиагностична дейност (изследвания) МДИ, ВСМДИ
 • Издаване направление за хоспитализация

Издава следните медицински документи
 • Лична здравно профилактична карта
 • Здравна карта за дете
 • Медицинска бележка за контакт с ОЗЗ и болест
 • Болничен лист за гледане на болно дете
 • Болничен лист за общо заболяване
 • Етапна епикриза
Запази час за преглед оттук!