В своят лекарски стаж имам над 29 години опит в сферата. През годините често посещавам курсове и семинари, от които се информирам за новостите в медицината. Работил съм в спешна помощ, медицински център, 13-та поликлиника, УМБАЛ „Св. Анна” гр.София и към момента в Пета МБАЛ-гр.София. В следния списък ще изброя по важните ми участия и квалификации:

 • Придобита специалност по детски болести - магистър.
 • 2010 ● Детска гастроендокринология – индивидуално обучение.
 • 2011 ● Интензивна терапия в педиатрията.
 • 2012 ● Детска нефрология и хемодиализа - индивидуално обучение.
 • от 2011 до 2013 ● Основен двугодишен курс с хорариум 176 часа и е положил успешно изпит по хомеопатична терапия.
 • 2013 ● Съвременна диагноза и лечение на бронхиалната астма в детската възраст.
 • 2013 ● Съвременна диагноза и лечение на остри и хронични респираторни заболявания.
 • 2014 ● Абдоминална ехография в детска възраст.
 • 2014 ● Новости в педиатрията.
 • от 2014 до 2015 ● Продължаващо медицинско обучение на тема клинична хомеопатия.
 • 2015 ● Неонатология – кардиопулмонална ресусцитация.
 • 2015 ● Съвременни диагностично-терапевтични проблеми на детската астма.
 • 2015 ● Курс поддържаща квалификация за хомеопатична терапия.
 • 2016 ● Новости в детската неврология.
 • 2016 ● Хранителна и медикаментозна алергия в детската възраст.
 • 2017 ● Новости в детската пулмология.
 • 2017 ● Съвременни аспекти на диагностиката и лечението на алергичните заболявания.
 • 2018 ● Детска астма - какво ново?
 • 2019 ● Новости в детската нефрология.
 • 2019 ● Новости в детската гастроентерология и хематология.