Как да стигна до кабинета в гр. София?

Как да стигна до кабинета в гр. Костинброд?

Забележка: Можете да отворите горната връзка през телефона си и да стартирате навигацията!